PRINT SEND TIL EN VEN
Store Merløse Vandværk amba

 

Formandens beretning ved Store Merløse Vandværks generalforsamling d.28-02-2017

 

 

Vandkvaliteten fra Store Merløse Vandværk er meget fin, vi får udtaget 8 prøver om året af Eurofins laboratoriet. Alle prøver har vist at kvaliteten er rigtig god.

Hårdheden på vandet ligger på ca. 15 – 16 dh. Hvilket betegnes som temmelig hårdt.

 

Store Merløse vandværk har i 2016 udpumpet 64.499m3

Til skylning af for - og efterfilter er der brugt     1.589m3

Efter måleraflæsninger er der faktureret for      62.516m3

Dette giver et ledningsspild på 3,17%, indregnet i ledningsspildet er det vand der bliver brugt fra brandstanderne.

 

Begge vores boringer i Bonderup skov fungerer perfekt.

 

Vi har igen i år været forskånet for store brud på vores vandledninger. Der har kun været et par mindre utætheder på forsyningsnettet.

 

Vi har igen i 2016 haft besøg af vandgruppen fra Holbæk kommune, de skulle foretage et teknisk og hygiejnisk tilsyn på vandværket. Konklusionen på deres besøg var at Store Merløse vandværk er et flot og velpasset vandværk.

 

Vi har fået skiftet kapselblæseren der giver luft til filterskylningerne. Den gamle var begyndt at afgive lidt toulen og ethylbenzen i vandet. Den nye er en type der ikke kan afgive olieholdige partikler til vandet.

 

Vi har fået skiftet hoveddøren til kontoret da den gamle var blevet utæt som en si.

I den forbindelse fik vi skiftet alle låse og hængelåse til et mere sikkert system og har nu fuldstændig styr på hvem der har nøgler.

 

I Holbæk kommune er der blevet oprettet et vandråd med det formål at samle så mange som muligt af kommunens vandværker i en forening så vi kan udnytte at vi er mange sammen. Vandrådet skal bl.a. kunne hjælpe med Beredskabsplaner, indsatsplaner, ledningsregistrering, analyser samt kunne repræsentere vandværkerne i forhold af fælles interesse. Dette fungere fint.

 

Vi har i bestyrelsen besluttet at vi vil overgå til fjernaflæste vandmåler, vi prøver at få et samarbejde med store Merløse fjernvarmeværk om indsamling af data fra vores måler. Opsætning af antenner til indsamling af data er en dyr løsning, men er til gengæld den løsning hvor vi kan få oplysninger og alarmer ind på værket så snart de bliver registreret. En billiger løsning er hvor vi skal køre rundt i vores forsyningsområde med en ”opsamlingsenhed” der vil samle oplysninger fra hver enkelt måler. Derefter skal data overføres til PC og vi kan se data og alarmer. Denne metode gør at vi kun for oplysninger om mulige alarmer, når vi har været ude at køre i forsyningsområdet.

For at kunne skifte til fjernaflæse måler har vi i bestyrelsen besluttet at hæve den faste afgift med 250 kr. om året, dette vil ske fra 2018. En fjernaflæst måler koster ca.800 kr. dertil kommer diverse udstyr til opsamling og behandling.

 

Vi har i 2016 holdt 6 bestyrelsesmøder og her vil jeg gerne takke den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde. Samtidig en stor tak til vores 2 ansatte Dorrit Larsen og Torben Lollike. Dorrit havde i 2016 været ansat på vandværket i 25 år, hvilket blev markeret af bestyrelsen på dagen

Tak til revisorerne Dorit Nielsen og Ole Kaas.

 

Hans Christensen

 

Formand